Home » Nieuws » Limburgse primeur

Limburgse primeur

Bedrijven de Beitel gaan samenwerken aan eerste stap in oplossing netcongestie 

Everris International B.V., Straalbedrijf Giessen B.V., Mondi Heerlen B.V., Metrex B.V., Oostwegel special products B.V. en Tad Inox Service B.V. hebben vandaag een samenwerkingsovereenkomst getekend waarin zij afspreken gezamenlijk op te trekken en acties te ondernemen rondom netcongestie. Dit omhelst onder meer het verkennen van de mogelijkheden naar een zogenaamde Smart Energy Hub en het verrichten van onderzoek naar andere duurzame energiebronnen voor bedrijventerrein de Beitel. De ondernemers hebben dit vervat in een plan van aanpak dat door de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst is bekrachtigd. Andere geïnteresseerde ondernemers op bedrijventerrein de Beitel kunnen vrijblijvend contact opnemen met Frank Jeuring van BTM Parkstad via e-mail: f.jeuring@btmparkstad.nl of telefonisch via: 06-36120168.

Foto v.l.n.r.: Rolf Giezenaar (Tad Inox Service B.V.), Kim Lieckens (Mondi Heerlen B.V.), Michèl Jacobi (Metrex B.V.), Jean-Paul Giessen (Straalbedrijf Giessen B.V.), John Peeters (Everris International B.V.) en Maurice Oostwegel (Oostwegel special products B.V.).